Oslo legeforening

Lokalforening

Medlemsinformasjon

Helsetjenesten for leger

Medisinstudentene i Oslo har tilgang til ordningen på lik linje med medlemmer av Oslo legeforening. Oversikt over lege-lege og støttekollegaordningen.

Nytt behandlingstilbud til leger som sliter med rusproblemer.

"Vi gjør oppmerksom på at man ikke trenger å være på fastlegelisten til den aktuelle legen for å kunne ta kontakt eller bruke legen som lege-lege".

Det er mulig å kontakte støttekolleger i andre lokalforeninger.

 

Mentorordningen

Helse- og omsorgstilbud for alle leger og medisinstudenter

Å være lege kan være vanskelig, og arbeidet byr på spesielle påkjenninger. Legeforeningens kollegiale helse- og omsorgstilbud er ikke knyttet til om du er medlem.

Støttekollegaordningen illustrasjon av to mennesker som snakker sammen - grønn logo

Trykk her for å lese mer om kollegastøtteordningen 

Kontaktpersoner

Nyhetsbrev til fastleger