Oslo legeforening

Lokalforening

Medlemsinformasjon

Helsetjenesten for leger

Medisinstudentene i Oslo har tilgang til ordningen på lik linje med medlemmer av Oslo legeforening. Oversikt over lege-lege og støttekollegaordningen.

"Vi gjør oppmerksom på at man ikke trenger å være på fastlegelisten til den aktuelle legen for å kunne ta kontakt eller bruke legen som lege-lege".

Det er mulig å kontakte støttekolleger i andre lokalforeninger.

 

Mentorordningen

Kontaktpersoner

Nyhetsbrev til fastleger