Oslo legeforening

Lokalforening

Medlemsinformasjon

Aktivitetsplan 2019

Oversikt over aktiviteter som styremøter, medlemsmøter og kurs.

Januar 24. styremøte i Legenes hus
Februar 12. Fakkeltog fra Tigern på Jernbanetorget kl 17:00 til Stortinget.

28. styremøte og etterfølgende møte med styret i Akershus utenfor Legenes hus.

Mars 28. styremøte i Legenes hus

April 19. styremøte i Legenes hus

Mai 17. maiarrangement i Legenes hus kl 12 – 14 23. styremøte i Legenes hus

Juni 4.-6. landsstyremøte i Kristiansand

13. styremøte i Legenes hus

Styremøtene i Legenes hus starter kl 17.00