Innkalling til årsmøte i Oslo legeforening

Møtet finner sted torsdag 23. august 2018. Tidspunkt er kl. 18:00 i kantinen. Stedet er Legenes hus, Akersgata 2, Oslo (inngang fra Christiania Torv).
23. august - Illustrasjonsbilde fra Colourbox.com
23. august - Illustrasjonsbilde fra Colourbox.com

Saksliste:

  1. Godkjenning av innkallingen.
  2. Valg av møteleder og tellekomité.
  3. Godkjenning av saksliste.
  4. Styrets beretning og beretning fra kurskomité.
  5. Aktivitetsregnskap for 2017.
  6. Forslag til aktivitetsbudsjett for 2019, herunder kontingent,  fastsettelse av honorar for leder, nestleder, redaktør av Journalen, leder av kurskomitè og satser for frikjøp/praksiskompensasjon.
  7. Utdeling av utmerkelsen «Årets Oslo-lege».

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest åtte uker før møtet.

Etter årsmøtet blir det enkel bevertning før foredrag kl. 18:45.

"Klipp og lim av DNA – muligheter og utfordringer med CRISPR-teknologi i human medisin"

ved forsker/prosjektleder Ragnhild Eskeland, Institutt for Biovitenskap.

Gratis inngang!   Velkommen!

Det bes om påmelding innen 17. august til unni.broter@legeforeningen.no.


Vennligst før opp fullt navn, adresse, samt eventuell matallergi i påmeldingen.