Nye sykehusbygg i Oslo – hvor og hvordan?

Alle mener at Oslo trenger nye sykehusbygg. Men der stopper enigheten. Hvor skal de ligge, hvor store skal de være og hvilke funksjoner skal de ha? Her følger et temahefte der disse spørsmålene blir belyst i seks artikler.
Illustrasjonsbilde av et sykehusbygg
Illustrasjonsbilde av et sykehusbygg

Sykehusdebatt vekker følelser. Fakkeltogene for å bevare lokalsykehus har vært mange i Norge. Men ikke i Oslo. Sykehusbygging i hovedstadsområdet har hittil engasjert de få. Hvorfor er det sånn at et tema som handler om titalls milliarder i offentlige investeringer og som berører så manges liv, knapt vekker debatt? En grunn kan være at alle planer og all tiden som brukes kan virke overveldende. Det kan være vanskelig å holde oppe engasjement og interesse når prosessene går over år, og diskusjonene fremstår som innfløkte og ørkesløse.

 

Vi håper at dette heftet kan bidra til å klargjøre argumentene og stimulere til debatt om sykehusutviklingen i Oslo. Temaet er for viktig til bare å overlates til de få. Det angår oss alle.

 

God lesning!

 

Oslo, 11. mai 2018

 

Kristin Hovland

leder

Oslo legeforening

 

                                     

Erlend Hem

styreleder

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum