Oslo legeforening

Lokalforening

2018

Oslo-legen 2018

I 2008 innstiftet vi utmerkelsen ”Oslo-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Utmerkelsen vil bli delt ut på vårt årsmøte 23. august 2018. Vi ber om forslag til kandidater.
27. februar 2018
Anne Kathrine Nore ble årets Oslo-lege i 2017 for sin store innsats ved Oslo legevakt. Hvem som blir årets lege i 2018 gjenstår å se. Foto: Oslo Legeforening.

Recep Øzeke og Kari Løhne er komité som innstiller til styret. Styret velger Oslo-legen i sitt styremøte 21. juni.

Retningslinjer som legges til grunn er: 

 1. Mottakeren må være medlem av Oslo legeforening
 2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
 3. Nåværende medlemmer av Oslo legeforenings styre er ikke aktuelle
 4. Mottakeren bør ha et spesielt ”Oslo-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets
 5. Svært kjente kandidater som også har mottatt andre utmerkelser, er ikke prioritert.

Tidligere Oslo-leger er

 • Lars Moe i 2008
 • Ellen Schlichting i 2009
 • Bente Thorsen i 2010
 • Christian Grimsgaard i 2011
 • Tina Gaarder og Pål Aksel Næss i 2012
 • Torgeir Bruun Wyller i 2013,
 • professor i sosialmedisin Per Fugelli i 2014.
 • I 2015 ble overlege Knut Melhuus Oslo-legen Han er overlege ved skadelegevakten i Oslo.
 • Svein Aarseth, som har ledet Oslo legeforening i 10 år ble Oslo-Legen i 2016.
 • Avdelingsoverlege på Legevakten Bibi (Anne Kathrine) Nore ble Oslo-legen i 2017.

Begrunnet forslag til kandidater sendes Oslo legeforenings sekretariat unni.broter@legeforeningen.no innen torsdag 24. mai 2018.

Med vennlig hilsen
Oslo legeforening

Kristin Hovland
Leder