Rett til helse for alle - eller bare nesten alle?

Velkommen til Kulturhuset 8. april kl. 18:00. Oslo legeforening og 7 andre organisasjoner arrangerer debatt om irregulære og papirløse migranter. Disse har gjennomgående dårligere helse enn andre grupper i befolkningen. Allikevel har de langt dårligere tilgang på helsehjelp. Arrangementet er åpent for alle og det er ingen påmelding.

Vi har invitert et bredt panel til å diskutere helsepersonells handlingsrom i møtet med disse pasientene. I panelet sitter:

 • Charlotte Bayegan-Harlem, Juridisk seniorrådgiver ved Politikk- og folkerettseksjonen i Røde Kors.
 • Wasim Zahid, PhD, kardiolog ved Drammen sykehus.
 • Svein Aarseth, fastlege ved Frysja legekontor og leder for Rådet for legeetikk.

Representant fra organisasjonen Mennesker i Limbo.

Panelet ledes av Emma Lengle, medisinstudent og leder av Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum).

Arrangører:

 • Avdeling for samfunnsmedisin og global helse
 • Medisinstudentenes humanitæraksjon (MedHum)
 • Medisinernes seksualopplysning (MSO)
 • Universities Allied for Essential Medicines (UAEM)
 • Senter for global helse ved UiO 
 • Oslo legeforening
 • Norsk medisinstudentforening (Nmf)
 • Pasienten Jorden
 • Studenter uten grenser
 • Mennesker i Limbo

I 2011 kom det en forskrift til pasient-og brukerrettighetsloven som gav dem tilgang på øyeblikkelig hjelp, og såkalt «hjelp som ikke kan vente». Forskriften har blitt kritisert for å tvinge helsepersonell til å ta innvandringsregulerende hensyn. Den har også blitt kritisert av FN og av fagforeninger som Den norske legeforening og Norsk psykologforening for å være for streng, lite klinisk anvendelig og i strid med menneskerettighetene og helsepersonells fagetiske retningslinjer. Mange helsepersonell blir rådville i møtet med slike pasienter. Hvor mye ...behandling skal vi gi dem? Hva har de krav på?