Debattmøte om Ullevål Sykehus

Aksjonen Redd Ullevål Sykehus ønsker velkommen til åpent møte om nedleggingsplanene for Ullevål sykehus mandag 23. april kl. 16-18, bygning 25 (lab/patologibygget) grønt auditorium.
Bilde av korridorene på Ullevål sykehus samt et helikopter

Ullevål Sykehus er Norges største og viktigste akuttsykehus, med en avansert traumeavdeling og viktige beredskapsfunksjonr for hele Norge. Planene om å bygge sykehus på Gaustad innebærer nedleggelse av Ullevål Sykehus.

Appeller og innledninger: 

«Hvorfor Ullevål ikke kan nedlegges»
Overlege og foretakstillitsvalgt for overlegeforeningen i OUS, Aasmund Bredeli

«Et framtidsrettet, stort sykehus kan ikke bygges på Gaustad»
Sivilarkitekt og sykehusplanlegger, Tor Winsnes og arkitekt og planleggingsrådgiver, Dag Hovland

«Ullevål + Aker er sant»
Leder i Aker Sykehus Venner, Maren Rismyhr 

«Synspunkter fra Rikshospitalet»
Overlege ogkirurg ved thoraxkirurgisk avdeling ved Rikshospitalet, Steinar Solberg

«Eiendommelig utstyrt helsevesen»
Professor dr. Rune Slagstad

«På tide å stille spørsmålene på nye måter?»
Leder i Oslo Legeforening, Kristin Hovland

Når kommer politikerne på banen?

Politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, MDG, FRP, SV, Rødt, KRF, Senterpartiet og Helsepartiet. Paneldebatten ledes av Lise Askvik, tidligere programleder kjent som riksmegge fra P4 og helsesaktivist, nå leder av Helsepartiet. Hun lover tøffe spørsmål. 

Redd Ullevål Sykehus er en hurtigarbeidende kampanjeorganisasjon som jobber for å redde Norges største og viktigste akuttsykehus. Interimsstyre ble valgt 6. april. Foreningens leder er dr. med. Professor i hygiene og smittevern Bjørg Marit Andersen. 

På møtet 23. april kan du få vite mer om foreningen, bli medlem og finne ut hvordan du kan bidra og hvilke aksjoner som planlegges fremover.

Velkommen!

Forbered deg til møtet ved å lese informasjonsskriv (pdf)