Innkalling til årsmøte med valg i Oslo legeforening

Tid og sted: Tirsdag 20. august 2019 kl. 18:00 i grønt auditorium, lab.bygget (bygg 25) på Ullevål sykehus.

Sakliste:

 1. Godkjenning av innkalling.
 2. Valg av møteleder og tellekomité.
 3. Godkjenning av sakliste.
 4. Styrets beretning og beretning fra kurskomité og helsetjenesten for leger.
 5. Aktivitetsregnskap for 2018.
 6. Forslag til aktivitetsbudsjett for 2020(herunder kontingent, fastsettelse av honorar for leder, nestleder, redaktør av Journalen, leder av kurskomitéen og satser for frikjøp/praksis-kompensasjon.
 7. Valg for perioden 1.9.2019 – 31.8.2021 (styreleder, 2 fritt valgte med vara, kurskomité, valgkomité, redaktør og revisor).
 8. Tildeling av signatur og prokura (leder, nestleder,
  konsulent og sekretær hver for seg).
 9. Utdeling av utmerkelsen "Årets Oslo-lege".

Forslag som skal behandles på årsmøtet må være styret i hende senest åtte uker før møtet.

Etter årsmøtet blir det lett servering og omvisning i Medisinsk Museum. 

Det bes om påmelding innen  15. august 2019 til unni.broter@legeforeningen.no.