Sven Haaverstad er utnevnt til Oslo-legen 2019

Sven er tildelt prisen for sin store innsats i støttekollegaordningen i 25 år. Han var en av drivkreftene ved opprettelsen av ordningen, var leder frem til 2011 og har siden vært medlem helt frem til i dag.

Sven Haaverstad har et stort engasjement for kolleger i krise og har utvist en egen kontaktevne, innlevelse og utholdenhet i dette arbeidet.

Han er utnevnt til Oslo-legen 2019 av et enstemmig styre i Oslo legeforening.

 

Svein-Haaverstad-334.jpg