Sykehusplanene i Oslo - kort fortalt

Oslo legeforening ønsker med dette notatet å gi en overordnet beskrivelse av planene for utviklingen av Oslo universitetssykehus siste ti-året, og prosessene som har ledet fram til dagens planforslag. Hvordan havnet vi der vi er i dag?
Bilde av Oslo Universitetssykehus
Foto: Oslo universitetssykehus.

Vi er bekymret for at dagens planer ikke er robust nok for fremtidige behov og mener at planleggingen har svakheter som må tas tak i, før endelig beslutning om Oslo-sykehusene vedtas.

Her får du informasjon om planene fra sammenslåingen i 2009 og frem til i dag - god lesing.