Oslo legeforening

Lokalforening

2021

Årsmøte med valg og temamøte

Oslo legeforenings årsmøte avholdes i Legenes Hus, tirsdag 24. august fra kl. 18.00 - 20.30.
3. juni 2021

Frist for innmelding av saker er 29. juni.

Hold av datoen!