Hilsen fra landsstyremøte i Legeforeningen!

Her ser du en del av gjengen, av totalt 36, som er delegater til landsstyremøte, og samtidig medlemmer i Oslo legeforening.
Bilde av Oslo legeforenings delegater til landsstyremøtet 2021
Foto: Oslo legeforening

Vi har hørt helsedebatt hvor politikerne ble utfordret spesielt på disse punktene:

  1. Sykehus: Vi må slutte å bygge for små sykehus.
  2. Primærhelsetjenesten: En sterk og velfungerende fastlegeordning og styrket kommuneoverlegerolle er en forutsetning for god beredskap i kommunene.
  3. Psykisk helsevern: Vi må prioritere å ivareta de sykeste pasientene.
  4. Behov for varig økonomisk løft til helsetjenesten: Vi må investere nå for å løse fremtidens utfordringer.

Årsmelding, regnskap og budsjett er diskutert, og arbeidsprogrammet for de neste årene er fastlagt.

Nytt sentralstyre har blitt valgt, og jeg gratulerer Anne-Karin Rime som blir Legeforeningens nye president, med Nils Kristian Klev som visepresident. Sentralstyret forøvrig består av:

Kristin Kornelia Utne

Geir Arne Sunde

Ingeborg Henriksen

Marit Karlsen

Ståle Clementsen

Ole Johan Bakke

Kristin Hovland

Jeg ble valgt inn i sentralstyret, og takker for tilliten. Jeg ser frem til å kunne jobbe sammen med styret og resten av organisasjonen, både med sakene vi allerede jobber med i Oslo og med andre aktuelle saker.