Oslo legeforening

Lokalforening

2021

Arbeid med pandemiavtale i Oslo

Det er planlagt i Oslo kommune at fastlegene skal vaksinere egne liste pasienter i risikogruppe 5, 6 og 7, og flere av bydelene er i dialog med legesentrene om oppstart av vaksinering der.
Nina Wiggen, Førstelandsråd Oslo og styrerepresentant i Oslo legeforening
3. mars 2021
Ikon for nyhetsbrev Oslo legeforening 2021.

Det er utarbeidet egne takster for selve vaksineringen og tidsbruk knyttet til uttrekk av pasienter i risikogruppene, men det krever en avtale mellom fastlegene og kommunen dersom takst 62 skal benyttes for innkallingsarbeid til vaksinering.

De siste månedene har Oslo kommune hatt en stor belastning med covid smitte som har vært tidkrevende for administrasjonen. Dette har medført at det har tatt noe lengre tid enn ønsket å få på plass supplerende avtaler mellom Legeforeningen og kommunen når det gjelder flere problemstillinger, bl.a. vaksinering på fastlegekontorene og legevakt under pandemien.

Vi ønsker med dette å informere om at det nå pågår et arbeid i en arbeidsgruppe som ser på ulike problemstillinger knyttet til avtalene mellom fastlegene og kommunen. Legeforeningen er representert med Nils Kristian Klev (leder AF), Espen Slettmyr (jurist legeforeningen) og Nina Wiggen (førstelandsråd Oslo)

Målet for arbeidet er så snart som mulig å få på plass supplerende avtaler for alt arbeidet i forbindelse med planlagt vaksinering på fastlegekontorene og honorering på legevakt under pandemien. Vi vil holde dere fortløpende informert. Inntil en avtale er klar, oppfordrer vi alle til å registrere tidsbruk for arbeid med innkalling til vaksinering av egen listepasienter.