Oslo legeforening

Lokalforening

2021

Se paneldebatt mellom stortingspolitikere om sykehusstrukturen i Oslo i reprise

Møtet foregikk 26. mai kl. 19.
27. mai 2021