Se paneldebatt mellom stortingspolitikere om sykehusstrukturen i Oslo i reprise

Møtet foregikk 26. mai kl. 19.