Oslo legeforening

Lokalforening

2021

Sykehusutbygginger i Oslo

– Konsekvenser for innbyggerne og kommunens helse-, pleie og omsorgstjenester. Forfattere: Bjarne Jensen og Lars Nestaas.
6. mai 2021