Sykehusutbygginger i Oslo

– Konsekvenser for innbyggerne og kommunens helse-, pleie og omsorgstjenester. Forfattere: Bjarne Jensen og Lars Nestaas.