Innkalling til årsmøte og foredrag tirsdag 23. august 2022 kl. 18.00 - 20.00

Vi holder vårt årsmøte i Legenes hus, Christiania Torv 5, Oslo.
Legenes hus fasade fra sørsiden. Foto: Legeforeningen

Etter årsmøte blir det foredrag om «Klima og helse» ved professor Dag O. Hessen,
Senter for biogeokjemi i Antropocen (CBA), UiO og utdeling av pris til årets "Oslo-lege". 

Saksliste: 

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av møteleder og tellekomité
 3. Godkjenning av saksliste
 4. Årsmelding for 2021
 5. Regnskapsrapport for 2021
 6. Forslag til aktivitetsbudsjett for 2023
  (herunder kontingent, fastsettelse av honorar for leder, nestleder, leder av kurskomité og satser for
  frikjøp/praksiskompensasjon)
 7. Utdeling av utmerkelsen årets "Oslo-lege"

Budsjett for 2023 og revisors beretning for 2021 legges fram på årsmøtet.

Frist for innmelding av saker er 8 uker før årsmøtet.

Foredrag: 
«Klima og helse»
Ved Dag O. Hessen, Professor - Senter for biogeokjemi i Antropocen (CBA), UiO

Klimaendringene er samtidens største helseutfordring. De vil utgjøre en økende direkte og indirekte trussel mot kommende generasjoner. Hessen er en anerkjent forsker, forfatter og foredragsholder. Her får du anledning til å høre ham direkte!