Medlemsmøte 5. mai kl. 18.00 - Hvordan møte flyktningene på en best mulig måte?

Sted: Christiania torv 5, Oslo. Møterom Hippokrates i 2. etg.
Enkel bevertning fra kl. 17.30.
NB! Møtet blir streamet direkte, men vi håper at mange også finner veien til Legenes hus.
Lenke til streamingen sendes påmeldte noen dager før kursstart.

Bilde av to flyktninger ved et piggtrågjerde. Foto: Colourbox.com

PROGRAM

Kl. 18.00 - Innledning ved Berit Berg
Berit Berg er professor ved Institutt for sosialt arbeid, NTNU og forskningsleder ved NTNU Samfunnsforskning. Hun har fagbakgrunn som sosionom og sosiolog, med doktorgrad i sosialt arbeid. Hun har ledet en rekke større forskingsprosjekter innenfor området flukt, integrasjon og psykisk helse. Hun har skrevet flere fagbøker om eksilets ulike stoppesteder – blant annet «Kvinneliv i eksil» (2008), «Eksil og livsløp (2009), «Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid» (2011), «Asylsøker - i velferdsstatens venterom» (2012), «Innvandring og funksjonshemming» (2012) og «Marginalitet, sårbarhet, mestring» (2018) og «Møter mellom minoriteter og barnevernet» (2021).

Kl. 18.45 - Samtaler med Dragan Zerajic, Berit Berg og Kristin Hovland
Kollega Dragan Zerajic kom til Norge som flyktning fra Bosnia 18 år gammel. Da trodde han at han skulle ut på en reise i noen få måneder.
Nå er han fastlege i Steinkjer og deler av sine erfaringer som flyktning.
Bilder fra Ukraina vekker vonde minner for fastlege Dragan Zerajic i Steinkjer – NRK Trøndelag

Kl. 19.45: Informasjon om mentorordningen v/Nmf Oslo