Tillitsvalgte er svært bekymret for særdeles høy risiko i prosjektene for videreutvikling av Oslo Universitetssykehus (OUS)

Det er i dag sendt følgende brev til styret i Oslo Universitetssykehus. Se brev nedenfor.