Foreslå kandidater til Oslo-legen 2024

I 2008 innstiftet vi utmerkelsen ”Oslo-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega. Vi oppfordrer medlemmer til å sende inn forslag til kandidater.
Bilde av doktor med koffert.

Utmerkelsen vil bli delt ut på Oslo legeforening sitt årsmøte 27. august 2024 i Legenes hus. Årsmøtet er åpent for medlemmer av Oslo legeforening.

Cathrine K. Johansen og Sohail Aslam utgjør komitéen som innstiller til styret.

Styret velger Oslo-legen på styremøtet i mai/juni.

Retningslinjene som legges til grunn er: 

  1. Mottakeren må være medlem av Oslo legeforening
  2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
  3. Nåværende medlemmer av Oslo legeforenings styre er ikke aktuelle
  4. Mottakeren bør ha et spesielt "Oslo-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets
  5. Svært kjente kandidater som også har mottatt andre utmerkelser, er ikke prioritert.

Tidligere Oslo-leger er:
Lars Moe i 2008, Ellen Schlichting i 2009, Bente Thorsen i 2010, Christian Grimsgaard i 2011, Tina Gaarder og Pål Aksel Næss i 2012, Torgeir Bruun Wyller i 2013, Per Fugelli i 2014, Knut Melhuus i 2015, Svein Aarseth i 2016, Anne Kathrine Nore i 2017, Bjørn Bendz i 2018, Sven Haaverstad i 2019, Bjørg Marit Andersen i 2020, Oona Borghild Dunlop i 2021, Aasmund Magnus Bredeli i 2022 og Mette Brekke i 2023.

Mer informasjon finnes også på vår nettside om tidligere Oslo-leger.

Begrunnet forslag til kandidater sendes på epost til Oslo legeforenings sekretariat på mail kristin.thoresen@legeforeningen.no innen torsdag 2. mai 2024.