Oslo legeforening

Lokalforening

Om oss

Aktivitetsplan

Møteplan for Oslo legeforening 2021.
3. desember 2020

Onsdag 27. januar, Styremøte 

Torsdag 25. februar, Styremøte 

Torsdag 11. - lørdag. 13. mars, Styreseminar  

Mandag 26. april, Styremøte 

Torsdag 20. mai, Styremøte 

Tirsdag 1. - torsdag. 3. juni, Legeforeningens landsstyremøte, Oslo 

Torsdag 17. juni, Styremøte  

Mandag 19. august, Styremøte Tirsdag 24. august, Årsmøte  

Tirsdag 28. september, Styremøte  

Torsdag 21. - 23. oktober, Styreseminar 

Onsdag 24. november, Styremøte