Høringer

Oslo legeforening får mange saker fra Legeforeningen til uttalelse. Dette er saker som Legeforeningen får tilsendt fra politiske myndigheter (lovforslag, forskrifter og utredninger) eller saker som foreningen selv tar opp og videresender til aktuelle organisasjonsledd til høring. På bakgrunn av høringssvarene og egen diskusjon utarbeider sentralstyret Legeforeningens høringssvar som forslag til vedtak på landsstyremøtet, rapporter eller liknende.