Oslo legeforening

Lokalforening

Om oss

Vedtekter/lover

Kompensasjon

Retningslinjer for utbetaling til tillitsvalgte i Oslo legeforening

Vedtatt av Oslo legeforenings årsmøte 30. august 2005

Revidert 17. oktober 2009

Oslo legeforenings vedtekter

Revidert og vedtatt av årsmøtet 27. august 2008.
§ 7 ble redaksjonelt endret etter vedtak i Oslo legeforenings styre 27. april 2009.

Vedtektene