Vedtekter/lover

Oslo legeforenings vedtekter

Revidert og vedtatt av årsmøtet 27. august 2008.
§ 7 ble redaksjonelt endret etter vedtak i Oslo legeforenings styre 27. april 2009.