Oslo legeforening

Lokalforening

Viktige dokumenter og referater

Aktivitetsplan

Møteplan for Oslo legeforening 2020.
17. august 2020

Januar             onsdag 29. januar,                  Arbeidsmøte på Hotel Bristol

Februar           onsdag 26. februar,                 Styremøte i Kirkegata 25

Mars                torsdag 26. mars,  Avlyst!      Styremøte på Hotel Park Inn by Radisson Oslo

April                tirsdag 28. april,                     Styremøte i Microsoft Teams

Mai                  mandag 18. mai,                     Styremøte i Microsoft Teams

Juni                  torsdag 18. juni,                     Styremøte i Kirkegaten 25etg.

August            onsdag 19. august                   Styremøte i Microsoft Teams

                          tirsdag 25 august                    Digitalt Årsmøte

September     onsdag 23. september,           Styremøte i Kirkegaten 25

Oktober          torsdag 22.-24. oktober          Styreseminar

Desember      torsdag 3. desember               Styremøte