Oslo legeforening

Lokalforening

Oslo-legen

Oslo-legen 2018 - Bjørn Bendz

Bjørn Bendz er tildelt prisen for sin inspirerende undervisning av medisinstudentene i Oslo. Han har et brennende engasjement for studentene, gode pedagogiske evner og er veldig interessert i å lære bort faget sitt. Mange av studentene husker ham lenge etter at de ble uteksaminert.
Bilde av Bjørn Bentz
Foto: Bjørn Bentz.

Han er utnevnt til Oslo-legen 2018 av et enstemmig styre i Oslo legeforening.

Les mer om Bjørn Bendz i Oslo legeforenings medlemsblad Journalen.