Oslo-legen 2019 - Sven Haaverstad

Årets Oslolege har lang fartstid i faget, vedkommende er spesialist i allmennmedisin og har arbeidet trofast som allmennlege på Grünerløkka siden 1982. Vedkommende har vært hovedtillitsvalgt for bydel Grünerløkka, først som vara fra 2004 til 2006 og deretter som hovedtillitsvalgt fra 2006 til 2008.
Sven Haaverstad
Sven Haaverstad. Foto: Oslo legeforening

Årets Oslolege har lang fartstid i faget, vedkommende er spesialist i allmennmedisin og har arbeidet trofast som allmennlege på Grünerløkka siden 1982. Vedkommende har vært hovedtillitsvalgt for bydel Grünerløkka, først som vara fra 2004 til 2006 og deretter som hovedtillitsvalgt fra 2006 til 2008.

Avgjørende for tildelingen av prisen Oslolegen 2019 er hans store innsats i støttekollegaordningen.  I 1994 opprettet Oslo legeforening en egen legetjeneste for leger, såkalt lege-lege ordningen og kollegastøtteordningen. Prisvinneren var idealistisk med som drivkraft i oppstarten av begge ordningene. Men det er i støttekollegaordningen han har bidratt spesielt mye.

De første årene bestod støttekollegaordningen av to allmennleger og to psykiatere som arbeidet både i team og enkeltvis med kollegasamtalene. De senere årene har det vært mest allmennleger med i gruppen. Prisvinneren har vært kontinuiteten gjennom de forskjellige fasene i støttekollegaordningen i 25 år. Han var leder i ordningen fra 1995 til 2011 og har fortsatt som medlem videre fra 2011 og frem til i dag.

Prisvinneren har et stort engasjement for kolleger i krise, han har en egen kontaktevne, innlevelse og utholdenhet i dette arbeidet. Han beskrives som naturlig med jordnær kontakt med seg selv og andre og med ekte empati. Vi vil spesielt også nevne hans aktive holdning ved å kontakte kolleger med en omsorgsfull telefon når han mistenker at noen kan være i vanskeligheter.

Han er den som har møtt flest kolleger i vanskelige livssituasjoner, sannsynligvis flere hundre kolleger, og hver kollega kan få inntil tre samtaler. Disse samtalene kan vare fra noen få minutter til et par timer. Og ofte er dette samtaler som tas etter vanlig kontortid og gjerne «på sparket» fordi det er relativt prekært. Det er derfor et betydelig arbeid prisvinneren har utført for kolleger i Oslo.

Prisvinneren skal nå gå av med pensjon og bli bonde på heltid.

Årets utmerkelse består av et diplom, et trykk av Nina Due og et reisestipend på kr. 10 000. Utmerkelsen Oslolegen 2019 tildeles fastlege og støttekollega Sven Haaverstad.