Oslo-legen 2015 - Knut Melhuus

Oslo legeforenings begrunnelse for å gi ham denne utmerkelsen er at han gjennom hele sin yrkeskarriere har arbeidet utrettelig for å skape en best mulig skadelegevakt for Oslos innbyggere og besøkende.
Bilde av Knut Melhuus
Knut Melhuus. Foto: Colourbox.com

Knut Melhuus har i mer enn 30 år vært Oslobefolkningens lege på skadelegevakten når det gjelder akutte skader. Nå har han fått utmerkelsen «Oslo-legen 2015» av et enstemmig styre i Oslo legeforening. 

Ved siden av rollen som leder og overlege på skadeseksjonen ved Oslo Legevakt, har Knut Melhuus gjennom hele sin yrkeskarriere arbeidet utrettelig for å skape en best mulig skadelegevakt for Oslos innbyggere og besøkende, heter det i begrunnelsen. Prisen ble delt ut under årsmøtet i Oslo legeforening 26. august.

Bygget avdeling

Knut Melhuus begynte å jobbe på legevakten i 1984. Siden han startet sin lederkarriere og ble overlege i 1996 har han vært med på flere omstillingsprosesser. Han har bygget avdelingen stein på stein. Først innførte han supervisorordningen i 1998 hvor erfarne leger ble konstituert og var fagstøtte for sine kolleger. Senere, i 2001, var han med på å bygge opp en egen operasjonsstue, «Stue 77», hvor supervisorene roterte inn og ble lært opp i de vanligste brudd- og bløtdelsskader i håndregionen. Etter hvert fikk de C-bue og CT maskin for å bedre diagnostikk og  behandling.

Avlaster akuttmottak

Skadelegevaktslegene og spesialistene samarbeider om vurdering av
pasientene, og om å avlaste akuttmottakene og ventelister på sykehus. Samtidig gir de faglig påfyll til legene i avdelingen. Per i dag er avdelingen Norges og en av Europas største skadelegevakter med 100 ansatte. De gjennomfører godt over 100 000 konsultasjoner per år, 60 000 av disse er førstegangskonsultasjon for akutte skader.

Det utføres ca 1300 kirurgiske inngrep, samt undervisning av lege- og sykepleierstudenter.

Bidratt til folkeopplysning 

Knut Melhuus har også gjennom årene hatt utallige medieoppslag hvor han har bidratt med aktuell skademedisinsk informasjon til Oslos befolkning, alt fra julebordsfyll, vold, sykkelskader, hundebitt, glatte fortau osv. Han har publisert flere vitenskapelige arbeider som hoved- og medforfatter, og er positiv og støttende til forskning i avdelingen.

De siste årene har han samarbeidet med Helsedirektoratet om tre rapporter om Osloskader: vold i 2012, sykkelskader i 2014 og skole- og barnehageskader i 2015, heter det i begrunnelsen. Prisen er et kunstverk av Nina Due og et reisestipend på kr 10 000.