Oslo legeforening

Lokalforening

Oslo-legen

Kriterier for å bli utnevnt til Oslo-legen

I 2008 innstiftet Oslo legeforening utmerkelsen ”Oslo-legen” som en anerkjennelse fra kolleger til kollega.

Retningslinjer som legges til grunn er:

  1. Mottakeren må være medlem av Oslo legeforening
  2. Mottakeren må ha utmerket seg som tillitsvalgt og/eller gjennom sin faglige virksomhet ha synliggjort legene og legerollen på en positiv måte.
  3. Nåværende medlemmer av Oslo legeforenings styre er ikke aktuelle
  4. Mottakeren bør ha et spesielt ”Oslo-fokus” med hensyn til sitt virke, og være kjent ut over en indre krets
  5. Svært kjente kandidater som også har mottatt andre utmerkelser, er ikke prioritert.