Oslo legeforening

Lokalforening

Oslo-legen

Oslo-legen 2011 – Christian Grimsgaard

Det kom inn flere gode forslag på kandidat, men komiteen var tydelig på at Christian Grimsgaard utmerket seg som en verdig kandidat.
Bilde av Christian Grimsgaard.
Årets Oslolege Christian Grimsgaard. Foto: Oslo legeforening.

Han er overlege ved hånd- og mikrokirurgisk seksjon på OUS- Rikshospitalet, og har siden 2010 vært klinikktillitsvalgt for klinikk C. Han har framstått som en tydelig tillitsvalgt med fokus på legene, faget/pasientene, men også andre yrkesgrupper som bl.a. hjelpepleierne.

Han er saklig, uredd i argumentasjon med ledelsen og har framstått som samlende for kollegene, både ved aktivitet innad, men også ved aktivitet i aviser og radio.