Oslo-legen 2013 – Torgeir Bruun Wyller

Fra styrets begrunnelse heter det:

"Med engasjement, stor arbeidskapasitet, mot og kunnskap, alltid saklig, men intens, ønsker han å samle oss til et faglig og verdibasert oppgjør mot økende økonomistyring.
Bilde av Torgeir Bruun Wyller
Foto: Oslo legeforening.

Til tross for sitt engasjement rundt Helsetjenesteaksjonen fortsetter han heldigvis å være tilgjengelig for sine stipendiater, studenter og ikke minst for pasientene."

Prisen består av et litografi og et reisestipend på kr. 10.000,-. Wyller donerte reisestipendet til bruk for Helsetjenesteaksjonen.