Oslo legeforening

Lokalforening

Oslo-legen

Oslo-legen 2017 - Anne Kathrine Nore

Der har hun blant annet arbeidet med de vanskelige pasientene og deres situasjon. Dette resulterte i et forskningsprosjekt om rus som var med på å legge grunnlaget for det velfungerende observasjonsrommet for ruspasienter.
Anne Kathrine Nore
2017 Anne Kathrine Nore er årets Oslo-lege. Foto: Oslo legeforening.

Hun har også bidratt med faglig kunnskap og erfaring som har vært med på å forme mange unge leger i deres videre legegjerning. Kollegene har kunnet søke råd hos henne uansett tid på døgnet.