Oslo legeforening

Lokalforening

Oslo-legen

Oslo-legen 2016 - Svein Aarseth

Aarseth er både allmennlege og arbeidsmedisiner og er kjent for å ha en arbeidskapasitet utover det vanlige. Han utstråler pålitelighet og hjelpsomhet, har stor integritet, er lyttende og jordnær, men beskrives samtidig av kollegaer som humørspreder.
Svein Aarseth
Svein Aarseth. Foto: Oslo legeforening

Man finner navnet hans i mange råd og utvalg, bl.a. som leder i Rådet for legeetikk. Han har alltid vært lett tilgjengelig for pasienter og kollegaer, selv om han har det travelt.

Han har også lang fartstid som tillitsvalgt, kursarrangør og forhandler. Han har jobbet for gode arbeidsvilkår for leger. Han har vært saklig og uredd både innad i Legeforeningen og utad i media med de krevende sakene for å synliggjøre legene og legerollen på en god måte. Svein har vært en markert leder av Oslo legeforening i 10 år og representert Oslo på en utmerket måte i Landsstyret.

Hans innsats for papirløse flyktninger står det stor respekt av. Han har vært en av initiativtakerne og jobbet som frivillig for helsetjenesten for papirløse migranter siden 2009. Helsesenteret drives av Røde Kors og Kirkens Bymisjon. Svein har bidratt både i klinisk praksis samt bidratt til at flere leger nå jobber som frivillig i senteret. Han har også bidratt til forståelse for etiske refleksjoner innad i Legeforeningen.

Svein har sammen med tre kollegaer gjort en spørreundersøkelse blant allmennleger om deres helsehjelp til papirløse innvandrere. Artikkelen stod i Tidsskriftet i juni i år. Helsetjeneste til papirløse migranter reiser viktige medisinske, etiske og politiske spørsmål og vi er sikre på at hans engasjement for denne gruppen vil fortsette.