Oslo legeforening

Lokalforening

Oslo-legen

Vi gratulerer Bjørg Marit Andersen med utmerkelsen Oslo-legen 2020

Bjørg Marit Andersen ble uteksaminert som cand.med. i Oslo i 1967, spesialist i mikrobiologi i 1984 og dr.med. i 1989. Pensjonist nå. Hun har jobbet i over 20 år ved Ullevål sykehus bl.a. som sykehushygieniker, smittevernoverlege og avdelingsoverlege.
31. august 2020
Bilde av Oslolegen Bjørg Marit Andersen
Foto: Oslo legeforening.

I tillegg har hun vært professor ved Høyskolen Diakonova og Ullevål universitetssykehus. 

Bjørg Marit Andersen er tildelt prisen for sin store innsats innen smittevern og sitt helsepolitiske engasjement innen Osloområdet over mange år. Hun var tidlig ute med å utarbeide smitteveileder ved Ullevål sykehus som er kommet i flere opplag og er mye brukt.

Hennes arbeid innen smittevern er anerkjent både nasjonalt og internasjonalt og hun har utgitt flere lærebøker og publikasjoner. Bjørg Marit Andersen har gjennom aksjonen «La Ullevål sykehus leve» vist en genuin interesse og handlekraft for sykehuspolitikk i Oslo og har fremstått som en aktiv samfunnsdebattant og synliggjort legerollen på en positiv måte. Hun har skrevet flere artikler og innlegg i mediene om både helsepolitikk og smittevern. Spesielt under COVID-19 pandemien har hun gjennom sine innlegg satt økt fokus på en mer bevisst og ansvarlig smittevernpolitikk, og bidratt til å øke kunnskap blant befolkningen.

Hun er utnevnt til Oslo-legen 2020 av et enstemmig styre i Oslo legeforening.