Motmelding til NOU 2023: 4

Oslo legeforening har i samarbeid med rekke aktører laget rapporten Framtidens helse- og omsorgstjenester. Rapporten er en motmelding til NOU 2023: 4 Tid for handling; kritiske merknader og nye analyser av premissene i innstillingen fra Helsepersonellkommisjonen
Forside til rapport. Foto: skjermbilde

Vi som har arbeidet med denne motmeldingen til Helsepersonellkommisjonens NOU 2023:4 Tid for handling, har engasjert oss fordi vi reagerer på hovedkonklusjonene, den feilaktige bruken av statistikk, en rekke feilslutninger og mangelfulle forslag til aktive tiltak. Vi er alle samfunnsengasjerte på hver våre vis og mener det må og skal være rom for et godt offentlig helsevesen, både for pasientene og ansatte, som en av grunnpilarene i velferdsstaten.

Motmeldingen består av artikler som den enkelte forfatter står ansvarlig for. De fleste artiklene er nyskrevet for denne rapporten, men tre har vært publisert tidligere og gjengis med tillatelse.