Oslo legeforening

Lokalforening

Promotert artikkel

Sykehus i Oslo: Et bærekraftig alternativ. Framtidsrettet, fleksibelt og grønt

08. april 2019
Her følger informasjon fra en gruppe som har utarbeidet en ideskisse til en alternativ løsning for Oslo universitetssykehus. Vi som forening ble kontaktet da innholdet var ferdig, og har støttet med layout og trykking. En alternativ utredning av Ullevål er helt nødvendig for et utbyggingsprosjekt av denne størrelsen.