Arealplan for Oslo

Arealplan for Oslo er nå lagt ut på høring. Denne viser hvordan byen skal utvikles. Bruk muligheten til å svare på høringen og gi innspill på helse og trivsel som viktig premiss i planleggingen.