Ønsker du følge med på hva som skjer i byggesakene for nye OUS for Gaustad og Aker?

Vi gjør oppmerksom på at sakene dels legges under forskjellige søkeord.

o   Gaustad Saksinnsyn - Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

o   Gaustadalléen Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

o   Sognsvannsveien Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

o   Gaustad sykehus Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

o   Aker Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

 

Det går an å tegne abonnement for et område eller enkeltsaker hos PBE, så du får mail hver gang det skjer noe nytt i sakene."