Oslo legeforening

Lokalforening

Sykehusplaner i Oslo

Innspill til planforslag

Høringsvar vedrørende planforslag for Gaustad og Aker sykehusområde.