Oslo legeforening

Lokalforening

Sykehusplaner i Oslo

Innspill til planforslag

Høringsvar vedrørende planforslag for Gaustad og Aker sykehusområde.

Saker hos Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune:

Gaustadalleen 34. Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

Trondheimsveien 235. Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune