Innspill til planforslag

Høringsvar vedrørende planforslag for Gaustad og Aker sykehusområde.