Østfold legeforening

Lokalforening

Aktuelt

Medlemsmøte Østfold Legeforening

09. oktober 2022
Østfold Legeforening inviterer til medlemsmøte 1.november 2022 - Senfølger av Covid-19

Årsmøte 2022

24. april 2022
Årsmøte 2022 ble avholdt på Støtvig Hotell 23.-24. april 2022.

Årsmøte 2021

04. mai 2021
Årsmøtet blir også dette året arrangert digitalt på Zoom 8.juni 2021 kl 1830. Styret beklager at vi ikke kan treffes fysisk enda, men håper igjen mange vil ta seg tid til å treffe oss gjennom skjermen.

Velkommen til Årsmøte 2020

20. oktober 2020
Årsmøtet blir i Korona-året 2020 avholdt digitalt på Zoom tirsdag 3.november kl 18. Styret håper vi får se så mange som mulig der selv om vi konkurrerer med et lite valg annet sted i verden som avholdes samme dag.

COVID-19

25. mars 2020
Østfold Legeforening Mars 2020

Årsmøteseminar 2020 - AVLYST pga Pandemi

21. januar 2020
For 7. gang arrangerer Østfold legeforening årsmøteseminar, også denne gangen på Støtvig hotell. Vi starter lørdag 18. april kl. 10.30 med årsmøte. Årsmøtepapirer med årsmelding vil bli til sendt på e-post til påmeldte. «Østfoldlegen 2020» vil bli utnevnt på årsmøtet.

Vårmøtet 2020-AVLYST pga Pandemi

21. januar 2020
Velkommen til det 16. vårmøte – 13. og 14. mars 2020!Vårmøte er en viktig arena der fastleger, kommuneleger, sykehusleger og avtalespesialister møtes.Det er fokus på felles kunnskap, samhandling, koordinering og nyheter. Det blir både faglige foredrag og praktiske stasjoner.

Høstmøte 12. november 2019

29. oktober 2019
Velkommen til Østfold Legeforenings Medlemsmøte på Thon Hotell i Halden kl 18.

"Vårens vakreste eventyr"

08. mai 2019
Årsmøteseminaret 2019 ble et høydepunkt i foreningens årelange historie. Her følger en kort oppsummering etter helgen i Larkollen 6.til 7. april.

Side 1 av 6