Dugnad for flykningene

Kjære kolleger, Det er som alltid spennende å arbeide i helsetjenesten. Man må kaste seg rundt og hjelpe til der det trengs mest.

For to uker siden fikk Råde kommune beskjed om at UDI hadde besluttet å etablere et stort ankomstmottak for asylsøkere i kommunen. Alle som ankommer landet vil fraktes til dette mottaket som første stoppested for registrering og tuberkulosescreening. 

Mottaket skal kunne ta i mot opptil 500 mennesker i døgnet, og disse skal være i mottaket i inntil 48 timer. Det vil si at det vil være inntil 1000 mennesker i ankomstmottaket samtidig. Kommunen har ansvar for øyeblikkelig hjelp til de som har behov for det, og samarbeider med Sykehuset Østfold om tuberkulosekontroll. Den kommunale helsetjenesten skal ha sykepleiere tilstede døgnet rundt hele uken, og skal bemannes med lege i tidsrommet 8-23 i første omgang. Fortløpende evaluering vil vise om dette må oppjusteres eller nedskaleres.

Mottaket vil etter planen åpne fredag 16.10. Flere leger har meldt sin interesse for å bidra i helsetjenesten rundt oppstarten, tusen takk for det! Med denne mailen ber vi leger i Østfold tenke gjennom om det er flere som kan tenke seg å ta en vakt eller flere i mottaket, spesielt nå i oppstartsfasen mens ordinær rekruttering pågår. Flere har meldt seg til å arbeide kveld og helg, så nå har vi størst behov på dagtid. Kanskje noen pensjonister har anledning? Innholdet i arbeidet vil i stor grad bære preg av legevaktsarbeid, samt vurdering av funn på røntgen thorax. Det etableres et legekontor inne på huset som bemannes med sykepleiere, helsesekretær og lege. Kommuneoverlege Sarah Frandsen Gran i Råde har ansvaret for å bygge opp tilbudet og vil lede helsetjenesten den første tiden.

 Godtgjøring etter vaktklasse 3 i SFS 2305 (timelønn).

Ukedag

Lør/søn/helg/høytid

Ukedag spesialist

Lør/søn/helg/høytid

735,-

803,50

862,50

931,-


   

Det er med stor ydmykhet og optimisme vi sender denne mailen til fylkets leger for å be om en dugnad i helsetjenesten. Dette vil være en spennende oppgave, med stor betydning for de menneskene som nå kommer til landet som flyktninger og asylsøkere.

Interesserte bes kontakte HR-rådgiver Marianne Wichstrøm i Råde kommune; marianne.wichstrom@rade.kommune.no. Kjenner dere til sykepleiere eller helsesekretærer som kan være interessert kan de også gjerne ta kontakt.