Kurs - Akuttmedisin for Allmennleger 4. og 5.mars 2016

Kjære allmennlege!Fag- og kompetanseavdelingen ved Sykehuset Østfold og Praksiskonsulentordningen (PKO) har for femte gang gleden av å invitere allmennleger i Østfold til obligatorisk emnekurs i akuttmedisin.

Kurset består i hovedsak av simulerte øvelser basert på korte forelesninger, samt e-læringskurs i akuttmedisin fra NAKOS.

 
Tidligere kurs har fått svært gode evaluering og er opplevd som praktisk nyttig.

Tidspunkt: Fredag 4. mars kl 0815 – 1800 og lørdag 5. mars kl 0800 – 1500
Kurspris: kr 5000,-, fakturs sendes ut etter 20. januar
Kurssted: Sykehuset Østfold Kalnes.

Godkjent som Klinisk emnekurs i akuttmedisin som 19+3 timer av Dnlf.

Du melder deg på ved å klikke på lenken under. Fristen for påmelding er 20. januar

https://response.questback.com/sykehusetstfoldhf/mkie7cnpp1

Innen 4. mars må du ha gjennomført e-læringskurs i akuttmedisin fra NAKOS (Nasjonalt 
kompetansesenter for prehospital akuttmedisin). Du får oppgitt adgangsnøkkel og 
fremgangsmåte på e-post ved bekreftet kursplass. Kvittering for gjennomført e-læringskurs medbringes første kursdag. Kurset er beregnet å ta 2 -3 timer.  

Vi ber om at alle påfører frist for spesialisering/resertifisering i allmennmedisin da vi har 49 
kursplasser og sannsynligvis må gjøre en prioritering. Påmeldingen er derfor foreløpig, innen 1. februar får du endelig bekreftelse. Skulle du selv være i permisjon og har en fast vikar som kurset kan være aktuelt for, kan du videresende denne mailen til vedkommende. 

Beste hilsen
Thor Hoff
spes.rådgiver
Fag- og kompetanseavd.
Sykehuset Østfold
mob 934 25 508
thor.hoff@so-hf.no 

Benny Adelved
allmennlege/praksiskoordinator
mob 905 81 744
benny@adelved.no