Østfold legeforening

Lokalforening

2016

Årsmøte og Årsmøteseminar 2016


Velkommen til et spennende møte 9.-10.april 2016. Vedlagt finner du program og aktuell sak (praksiskompensasjon v tillutsvalgtarbeid). Årsmelding og økonomisk rapport legges frem på årsmøtet og legges ut på hjemmesiden vår etterpå.
19. mars 2016

Informajsonshefte "Legeforeningens landsdekkende kollegiale helse- og omsorgstilbud"

Forslag til årsmøtevedtak og program finnes nedenfor i "vedlegg".

Lørdag 9.april:

  • Kl 10.00 Årsmøte Østfold Legeforening
  • Kl 13.00 Lunsj
  • Kl 14.00 Årsmøteseminar med innlegg og debatt:

«Morgendagens helsevesen.  Hvordan løser vi utfordringene med flere og sykere pasienter ut fra de ressursene vi har og får?»

Panel:

  • Statssekretær (HOD) Lisbeth Marie Normann. Tidligere leder av Sykepleierforbundet.
  • Sykehusdirektør Lars Erik Flatø.  Daværende helseminister Tore Tønnes statssekretær og arkitekten bak “foretaksmodellen”. Tidligere stabssjef på Statsministerens kontor og generalsekretær i Kirkens Bymisjon.
  • Overlege Christian GrimsgaardSentralstyremedlem i Legeforeningen. Foretakstillitsvalgt OUS“Stemmen” fra Ullevål.
  • Professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller. Helsedebatant og grunnlegger av Helsetjenesteaksjonen.
  • Kl 19.00 Middag

Søndag 10.april:

"Legehelse - Legelivet"

  • Kl 10.00 Dr Tron Svagaard, Villa Sana. Kollegastøtteordningen
  • Kl 11.00 Kåseri av Atle Røvig:

«Total makeover – hvordan moderne medisin kan gi nytt utseende på to måneder. Brukererfaringer fra sykdom og sykehus.»