Hovedoppgjøret Spekter 2016

Sykehuslegene i Spekterområde er i streik.
Akademikerne helse streiker for at legenes arbeidsplaner skal være basert på et kollektivt vern med forsvarlig arbeidsbelastning.
COLOURBOX3652601

Styret i Østfold Legeforening stiller seg 100% bak de streikende. 

Mer om streiken finner du på Legeforeningens sider.