Klinisk emnekurs Nevrologi 18. og 19. november

I samarbeid med Nevrologisk avdeling, SØ og praksiskonsulent Dag Eivind Syverstad inviterer kurskomiteen i Østfold legeforening til Klinisk emnekurs i Nevrologi.
COLOURBOX19578346
  • Sted: Quality Hotell Sarpsborg
  • Tid: Fredag 18/11 og lørdag 19/11 2016
  • Påmelding til: Østfold legeforening,
  • Epost: oelf@online.no      
  • Kurspris: Kr. 3000,-
  • I tillegg kommer obligatorisk kurspakke: Kr. 1130,-
  • Påmeldingsfrist: 2 uker før kursstart.

Tilsendt faktura for kursavgiften betraktes som bindende påmelding. De som ønsker overnatting kan kontakte Quality Hotell qr.sarpsborg@choice.no, Telefon: 691 01 500

Kurset søkes som klinisk emnekurs tellende 16 timer til spesialiteten i Allmennmedisin

 

Med vennlig hilsen

Ivar-H. Udnæs

Leder i kurskomiteen, Østfold legeforening

Epost: udnaes@online.no