Østfold Legeforening med lukket gruppe på FaceBook

Kjære venner
Styret i Østfold Legeforening har etablert en lukket gruppe for medlemmer av ØLF på FB. Søk oss opp og be om medlemskap, vi godkjenner fortløpende basert på medlemslistene våre. Lederne for alle yrkesforeningene har administratorrettigheter.
COLOURBOX10394006

I gruppen vil vi legge ut relevant informasjon om kurs og møter, nyttig medlemsinformasjon og informasjon vi oppfatter som relevant i legejobben.

Inviter gjerne kollega til gruppen - pt er vi 155 medlemmer av 1200, så vi har litt å gå på enda. Informasjonen vil kun være tilgjengelig og lesbart for medlemmer.

Den samme informasjonen vil også bli lagt til hjemmesiden vår, så m du ikke er på FaceBook, vil du finne informasjonen her.