PÅMELDING ÅRSMØTE OG ÅRSMØTESEMINAR 2016

Kjære medlemmer av Østfold Legeforening.
Dere inviteres herved til Årsmøte og Årsmøteseminar 2016!
Tid: 9.april kl 10.00 - 10. april kl 12.00
Sted: Refsnes Gods, Moss
Refsnes Gods sommer 3 (1).JPG

Tema:

 • Kl 10.00 Årsmøte Østfold Legeforening (gratis)
 • Kl 14.00 Årsmøteseminar med innlegg og debatt:

«Morgendagens helsevesen.  Hvordan løser vi utfordringene med flere og sykere pasienter ut fra de ressursene vi har og får?»

Vi har i år igjen hanket inn veldig spennende innledere og paneldeltagere::

 • Statssekretær (HOD) Lisbeth Marie Normann. Tidligere leder av Sykepleierforbundet.  
 • Sykehusdirektør Lars Erik FlatøDaværende helseminister Tore Tønnes statssekretær og arkitekten bak “foretaksmodellen”. Tidligere stabssjef på Statsministerens kontor og generalsekretær i Kirkens Bymisjon.
 • Overlege Christian Grimsgaard. Sentralstyremedlem i Legeforeningen. Foretakstillitsvalgt OUS. “Stemmen” fra Ullevål.
 • Professor i geriatri, Torgeir Bruun Wyller. Helsedebatant og grunnlegger av Helsetjenesteaksjonen.

 

 • Søndag kl 10.00-12.00 Foredrag og betraktninger rundt tema

"Legehelse - Legelivet"

 

Vi garanterer;

 • et flott møtested
 • faglig påfyll og diskusjoner relevant for alle leger uavhengig av spesialitet
 • samvær med gode kollega
 • treretters middag i historiske omgivelser
 • en hotellseng - store puter og utsikt til Oslofjorden
 • en sen frokost med nye og gamle venner og kollega
 • større kontaktnett og relasjoner til nytte i arbeid og på fritid

Du må;

 • Melde deg på til oelf@online.no innen 01. mars 2016
 • Betale en egenandel kr. 750,-
 • Årsmøtesaker må meldes styret v/ leder Jens Lind-Larsen innen 1.mars 2016

Velkommen til et flott seminar og hyggelig samvær i regi

Østfold Legeforening.