Invitasjon til Årsmøteseminar 1. og 2. april 2017, Støtvig Hotel

Kjære venner og kollega!
Tradisjon tro og 4. året på rad inviterer Østfold Legeforening til Årsmøteseminar lørdag 1. og søndag 2. april 2017, Støtvig hotel, Larkollen.

Det gjenstår fortsatt detaljer i programmet, men i grove trekk blir helgen som følger;

            Vi åpner med formelt Årsmøte lørdag formiddag. Årsmøtepapirene vil bli sendt ut på forhånd til de påmeldte (og lagt ut til øvrige medlemmer etter årsmøtegodkjent referat/årsmelding). Det vil bli avholdt valg til styre for perioden 2017-19 etter innstilling fra valgkomiteen. Innmelding av saker til årsmøter kan sendes styreleder (leder@ostfold.legeforeningen.no) innen 1. februar 2017.

Det blir felles lunsj i vårlige og flotte omgivelser på Støtvig Hotel.

Lørdagens hovedtema er Dagens og fremtidens helsevesen. Innleder er Ole Berg, professor i helseledelse v UiO, med kunnskap og refleksjoner rundt fortidens, dagens og fremtidens norske helsevesen. Til debatt stiller store personligheter og sentrale aktører i samfunnsdebatten, detaljene følger i senere program.

Etter en forfriskende debatt er det lagt inn en lengre pause med tilgang til gode kollega, sol, strand og spa, før vi samles vi til en bedre treretters middag i hotellets restaurant.

Søndagen starter vi rolig med en lengre frokost. Vi fortsetter med fokus på medlemskap i foreningen; presentasjon av medlemsfordeler og avtaler som kan gi et langt og godt legeliv. Avslutningsvis deler vi opp i respektive yrkesforeninger slik at allmennlegene, sykehuslegene, de privatpraktiserende spesialistene, kommuneoverlegene/samfunnsmedisinerne, arbeidsmedisinerne og forskerne skal få anledning å snakke sammen hver for seg. Dagen avsluttes ca kl 12.00

Praktisk info:

  • Vi har (inntil videre) holdt av 50 rom på hotellet.
  • Påmeldingsfrist 26.februar og må være bindende slik at vi ikke risikerer å betale for rom vi ikke bruker og samtidig lar de som vil få slippe til.
  • Påmelding til oelf@online.no med navn, spesialitet/utdanningsstilling og arbeidssted. Du vil få en bekreftende mail med ytterligere informasjon.

Nytt av året er differensiert påmeldingsavgift:

  • Egenandel for ikke spesialister kr. 750,-
  • Egenandel for spesialister kr. 1000,-

Vi ser frem til inspirerende og hyggelig årsmøtehelg med kollegaer fra hele fylket! Velkommen

MVH
Styret

Østfold legeforening