Østfold legeforening

Lokalforening

2017

Oppsummering årsmøte Støtvig Hotel 1.-2.april 2017

Nytt styre ble valgt, stor stemining og godt kollegaskap. Alt "klaffet" til årets seminar og årsmøte - min subjektive oppfatning, selvfølgelig - men jeg er overbevist om at konseptet fungerer og inviterer til ny samling i 2018: Vi har allerede satt av 50 rom på Støtvig til årsmøte og seminar 14. til 15. april 2018. Sett av helgen, så møtes vi igjen!
10. april 2017
20170401_151223534_iOS

Årsmøtet valgte nytt styre til lokalforeningen for perioden 1. sept 2017- 31.aug 2019 (årsmøtevalgte representanter - øvrige representanter i styret representeres fra respektive ledere av yrkesforeningene i Østfold og velges ikke på årsmøtet til lokalforeningen)

Leder:

  • Jens Lind-Larsen (Fastlege Rygge)

Årsmøtevalgt styremedlem:

  • Kristin Karstad (Overlege psyk.avd SØHF)
  • Mirjam Kilen (Fastlege Aremark)

Årsmøtevalgt varamedlem (møterett til alle styremøter):

  • Jonas Bjørdal (Overlege ort SØHF og Praktiserende spesialist Ringvoll klinikken, Hobøl)
  • Christian Nyquist (Fastlege Fredrikstad)

Valgkomitte:

  • Morten Kase Berg (Fastlege Fredrikstad)
  • Petter Brelin (Leder NFA og Fastlege Halden)
  • Silje Sogne-Møller (Overlege onkologisk avd SØHF)