Østfoldlegen 2018

Østfoldlegen 2018 ble tildelt Jon Lunde, Overlege v Barneavdelingen og mangeårig foretakstillitsvalgt i Sykehuset Østfold
20180414_141654678_iOS (2) [5]

- han har både i sitt fagfelt og som tillitsvalgt bistått kollega i en årrekke; bidratt til godt arbeidemiljø og skapt gode rom for utdanning og veiledning, så vel internt i avdelingen, som utenfor sykehusveggene.  

Styret i Østfold Legeforening ønsket i år å overrekke og hedre en kollega gjennom en egen  "Ærespris". Æresprisen vil ikke få noen tradisjon. Prisen til overrekkes til leger i Østfold som styret mener fortjener en ekstra oppmerksomhet for sin yrkesutøvelse og virke. Prisen er ny av året og ble tildelt Jens Aamold, mangeårig mentor og en tydelig lederskikkelse for svært mange av kirurgene i Østfold. Hans kunskapsbredde og faglige tyngde reddet mange ut av vanskelige situasjoner på operasjonsstuene og har vært svært viktig for utviklingen og utdaningen av nye kirurger i Østfold.

 

Jens Lind-Larsen og Jens Aamold

Østfold Legeforenings Ærespris