Vårmøte 2019

Hjertelig velkommen til det 15. vårmøte!
I god tradisjon inviteres det til vårmøte for fastleger, kommuneleger, avtalespesialister og sykehusleger i Østfold.Vårmøte avholdes 15. og 16. mars 2019 på Quality Hotel Grålum.
Vårmøte er en viktig arena der sykehus og fastleger, kommuneleger og avtalespesialister i Østfold møtes.
COLOURBOX7378092

Årets program er satt sammen på bakgrunn av behov og ønsker meldt inn til og av programkomiteen. Foredragene har henblikk på både 1. og 2. linjetjenestens behov, og det er satt fokus på felles kunnskap, samhandling, nyheter og koordinering som vi tror vil bidra til bedre pasientbehandling for Østfolds befolkning.

Påmelding via fastlegeportalen

Vi sees på vårmøte 2019