Østfold legeforening

Lokalforening

2020

Velkommen til Årsmøte 2020

20. oktober 2020
Årsmøtet blir i Korona-året 2020 avholdt digitalt på Zoom tirsdag 3.november kl 18. Styret håper vi får se så mange som mulig der selv om vi konkurrerer med et lite valg annet sted i verden som avholdes samme dag.

COVID-19

25. mars 2020
Østfold Legeforening Mars 2020

Årsmøteseminar 2020 - AVLYST pga Pandemi

21. januar 2020
For 7. gang arrangerer Østfold legeforening årsmøteseminar, også denne gangen på Støtvig hotell. Vi starter lørdag 18. april kl. 10.30 med årsmøte. Årsmøtepapirer med årsmelding vil bli til sendt på e-post til påmeldte. «Østfoldlegen 2020» vil bli utnevnt på årsmøtet.

Vårmøtet 2020-AVLYST pga Pandemi

21. januar 2020
Velkommen til det 16. vårmøte – 13. og 14. mars 2020!Vårmøte er en viktig arena der fastleger, kommuneleger, sykehusleger og avtalespesialister møtes.Det er fokus på felles kunnskap, samhandling, koordinering og nyheter. Det blir både faglige foredrag og praktiske stasjoner.